Gao Ping, cap de la suposada màfia.

Gao Ping, cap de la suposada màfia.

Gao Ping, cap de la suposada màfia.